shape
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СВЕТОТЕХНИКИ
shape
/ ограничители потребляемой мощности
ОП-630-1
Призначення: обмежувач потужності призначений для контролю споживання потужності в трифазних мережах і відключення живлення від споживача у випадку перевищення споживання електроенергії понад встановленого значення.

Дія: обмежувач контролює величину напруги і величину споживаного струму навантаження вбудованими трансформаторами струму, обчислює значення споживаної потужності окремо в кожній фазі і обробляє ці значення відповідно до обраного алгоритму роботи. При перевищенні встановленого значення потужності ОП-630 вимикає навантаження на час, встановлений користувачем. Обмежувач захищає навантаження при обриві нульового проводу, відмикаючи його від мережі живлення. В обмежувачі може бути встановлена функція реле напруги: захист від перевищення напруги більше 260 В і падіння її значення нижче 160 В (вказується при замовленні). Обмежувач блокує ввімкнення навантаження на 10 хвилин при циклічному перевантаженні (перевантаження від 10 і більше разів за встановлений проміжок часу). У обмежувача передбачений вихід для підключення зовнішньої сигналізації при перевантаженні по потужності. Впродовж 80% встановленого часу до відключення навантаження сигналізація переривчаста (замикання контакту реле сигналізації з частотою 1Гц), протягом 20% часу, що залишився - постійна. Це попереджує користувача про перевищення споживаної потужності і при вимкненні одного або декількох споживачів електроенергії запобігає вимкненню всієї системи навантаження. Після зниження споживаної потужності нижче встановленої навантаження автоматично вмикається.

Поріг спрацьовування по потужності розраховується по трьох варіантах:
1 варіант - пофазно, встановлена потужність ділиться на 3 і при перевищенні цього значення в будь-якій з фаз навантаження вимикається.
2 варіант - сумарно, визначається як сума потужностей у фазах, при цьому вводиться обмеження на рівень потужності в одній з фаз; встановлена потужність ділиться на 3 і це значення збільшується на 20%. Наприклад, при встановленій потужності Рвст.=30кВт допустима потужність у фазі буде: Рдоп.=(30:3)х(20:100)=12кВт. Навантаження буде відімкнене при сумі потужностей у фазах більше 30 кВт або при перевищенні значення 12 кВт в одній з фаз.
3 варіант - сумарно, визначається як сума потужностей у фазах. Навантаження буде відімкнене у будь-якому випадку при перевищенні значення встановленої потужності. Наприклад, при Рвст.=30кВт навантаження відмикається при сумі потужностей більше 30кВт або за відсутності споживання потужності в 2-х фазах і перевищенні значення 30кВт в третій фазі. Значення обмежуваної потужності встановлюються в діапазоні від 3 до 50 кВт (виконання 3 в технічних характеристиках). Варіант 1 використовується при рівномірних навантаженнях на фази. Варіант 2 допускає невелику нерівномірність по навантаженню (при великих потужностях і слабкій мережі живлення не допускає аварійних ситуацій: асиметрії напруги, відгорання нульового проводу, перегрівання проводів живлення і т. п.). Варіант 3 передбачається використовувати у якісній мережі живлення.
shape
shape
shape
Це модифікація ОП-630 з фіксованими значеннями потужності, часовими параметрами і одним виконавчим реле. Основні технічні характеристики такі самі як у ОП-630.
Затримка відімкнення: 2, 5, 10, 40, 150 секунд.
Затримка повторного ввімкнення: 15, 30, 45, 120, 600 секунд.
ОП-632
Призначення: Обмежувачі споживаної потужності призначені для автоматичного від'єднання живлення електричного кола однофазної мережі у випадку перевищення встановленої величини потужності, яку споживають електричні пристрої в даному колі.

Дія: Обмежувач потужності забезпечує неперервне споживання електроенергії якщо сумарна потужність електричних пристроїв в контрольованому колі є нижча від встановленої обмежувачем. Перевищення встановленого порогу споживаної потужності в контрольованому колі призводить до від'єднання джерела живлення цього кола. Живлення буде поновлено автоматично після встановленого часу. Якщо величина споживаної потужності далі буде перевищувати встановлену, джерело живлення знову буде від'єднане.
ОП-3
Призначення: обмежувач потужності призначений для контролю споживання потужності в однофазних мережах і відключення живлення від споживача у випадку перевищення споживання електроенергії понад встановленого значення.
shape
shape
ОП-3  220В 16А 200-2000Вт
ОП-1
Призначення: Обмежувачі споживаної потужності призначені для автоматичного від'єднання живлення електричного кола однофазної мережі у випадку перевищення встановленої величини потужності, яку споживають електричні пристрої в даному колі.

Дія: Обмежувач потужності забезпечує неперервне споживання електроенергії якщо сумарна потужність електричних пристроїв в контрольованому колі є нижча від встановленої обмежувачем. Перевищення встановленого порогу споживаної потужності в контрольованому колі призводить до від'єднання джерела живлення цього кола. Живлення буде поновлено автоматично після встановленого часу. Якщо величина споживаної потужності далі буде перевищувати встановлену, джерело живлення знову буде від'єднане.
ОП-2
з регулюванням затримки поновлення живлення
shape
ОП-631
shape
shape
ОПС-635
зі сходовим автоматом. Зменшує витрати електроенергії на освітлення сходових кліток чи інших об`єктів шляхом від'єднання живлення після встановленого проміжку часу або у випадку перевищення споживаної потужності при під'єднанні чужого (небажаного) споживача на сходовій клітці.
OП-611  монтаж на шині
Реле призначене для роботи з трансформатором струму, первинна обмотка якого під'єднана в контрольоване коло, а до вторинної під`єднані контакти реле. Контрольована потужність буде залежати від коефіцієнту трансформації, наприклад, при коефіцієнті транформації 10:1 струм в контрольованому колі може регулюватись аж до 50A.

УВАГА:
Максимальний струм на вторинній обмотці трансформатора не повинен перевищувати 5A