shape
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СВЕТОТЕХНИКИ
shape
/ электротепловые реле
Реле электротепловое серии РТИ  ИЭК

Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством,
имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназна-
чено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и закли-
нивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КМИ. Для защиты
от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические
выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.
Электротепловое реле серии РТИ относится к новому поколению коммутационной аппаратуры
и выпускается в трех типоразмерах на токи до 93А.
Принцип работы
Под действием протекающего тока термобиметаллическая пластина изгибается
тем сильнее, чем больший ток по ней протекает. При определенной величине
тока (уставки срабатывания) радиус изгиба пластины становится достаточным
для размыкания контактов, через которые подается напряжение питания катушки
удержания контактов. Происходит отключение нагрузки от сети. Все термо-
биметаллические пластины воздействуют на размыкаю-
щие контакты через общее «коромысло».
Технические характеристики
Диапазон уставок реле, А 0,1÷93.
Номинальное рабочее напряжение Ue, В 660.
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 660.
Номинальное импульсное
напряжение Uimp, В 6000.
Мощность защищаемого
электродвигателя, кВт 0,37÷55,0.
Частота, Гц 50.
Степень защиты IP20.
Температура окружающей среды, °С –30 ÷ +55.
shape
Электротепловые реле РТИ
Руководство по выбору
shape
shape

Реле електротеплові e.industrial.ukh E.NEXT

Будова та призначення
Реле електротеплове струмове найчастіше призначене для захисту 3-фазних
асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором від переван-
тажень неприпустимої тривалості. Реле виконане як приставка, що монтується
під контактором і приєднується своїми силовими виводами до силових клем
контактору, а відвідні провідники до споживача приєднуються до силових
клем електротеплового реле. Таким чином, весь струм який проходить через
контактор проходить через електротеплове реле приставки. На фронтальній
поверхні реле розташовані елементи налаштування та керування контактами
реле. У разі перевищення заданих параметрів струму реле спрацьовує та
перемикає контактну групу. Контактна група реле повинна бути задіяна в схемі
керування котушки контактора. Цим забезпечується вимикання контактору та
захист споживачів енергій від струмів, перевищуючих задані параметри.
Реле має: три полюси, клеми для фронтального приєднання зовнішніх про-
відників, незмінні нагрівальні елементи, температурний компенсатор, регуля-
тор струму неспрацьовування, що замикає 1НВ і розмикає 1НЗ контакти,
штовхач ручного повернення, поворотний обмежувач ходу контактів.
Реле може кріпитися безпосередньо до контакторів серії e.industrial.ukc, або
на незалежну основу e.industrial.azh, для кріплення на монтажну DIN-рейку
(35 мм) чи до рівної основи за допомогою гвинтив М4.
Реле прирівнюеться до класу 10А: час розчеплення при струмі навантаження
електродвигуна 1,5 In протягом 7 хвилин – 2 хвилини; час розчеп-лення при
пусковому струмі електродвигуна 7,2 In протягом 30 сек – 10 сек.
Технічні характеристики
Реле застосовується в системах керування електроприводами в мережах
змінної напруги до 660В частоти 50Гц, або в мережах постійної напруги до
440В.
Час спрацьовування реле при 3-полюсній роботі і нагріванні з холодного
стану 6-кратним номінальним струмом неспрацьовування при будь-якому
положенні регулятора уставки і температурі навколишнього повітря 20°С
знаходиться в межах 4,5...9 с.
Реле вимагають захисту від короткого замикання, тому в схемах повинні бути
передбачені запобіжники або автоматичні вимикачі.
Відповідає вимогам стандарту: МЕК 60947.
Кількість полюсів: 3.
Контакти керування: 1НВ, 1НЗ.
Номінальний струм контактів: 10А.
Експлуатувати при навколишній температурі: -5...40°С.
Висота над рівнем моря: до 2000 м.
Зберігати у сухих приміщеннях при температурі: -30...65°С.
Ступень пиловологозахисту виробу: IP 20.

Реле має шкалу, калібровану в амперах.
Шкала відповідає значенню номінального струму електродвигуна. Струм неспрацьовування реле складає
1,05In. При перевантаженні двигуна на 20% (1,2In), відбувається спрацьовування реле відповідно до
часострумової характеристики.
Відповідно до кривих спрацьовування обирається реле з урахуванням холодного і теплого (режим після
тривалого протікання номінального струму) старту електродвигуна.
Характерним параметром вибору є перевантажувальна здатність електродвигуна: Кр=Ia/In,
де Ia – пусковий струм, In – номінальний струм і мінімальний час пуску te, що вказується в паспортних
даних на електродвигун. Крива спрацьовування при холодному пуску повинна проходити нижче за точку з
цими координатами.
shape